Wydawnictwa

 

GOK ma w swym dorobku kilka wydawnictw, przy których pracownicy bezpośrednio byli zaangażowani i które udało się osiągnąć bez budżetowych pieniędzy. Są to: sannickie pocztówki (9 rodzajów i obwoluta umożliwiająca również sprzedaż w kompletach) wydane z 1998 r., wznowione w 2005 r., płyta CD i kaseta magnetofonowa Kapeli Ludowej „Sanniki”, wydane w 1998 r. przez Polonię Records w Warszawie, CD wznowiona w r. 2008,  wydawnictwo „Sanniki – tradycje regionalne”, wydane w 1998 r., w 2005 r. wznowione, uzupełnione o nowe treści i zdjęcia. (Publikacja ta zawiera obszerną charakterystykę regionu gąbińsko-sannickiego autorstwa etnografa dr Aleksandra Błachowskiego, wycinanki sannickie oraz historiografię zespołu regionalnego przygotowaną przez Aleksandrę Głowacką), w 2004 r.  folder „50 lat Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca  Sanniki”  i książeczka do kolorowania „Skarby malowanej skrzyni” ( przybliża najmłodszym strój i sztukę ludową regionu gąbińsko-sannickiego oraz uświadamia podobieństwa i różnice z sąsiednim regionem łowickim), folder „Sanniki – sztuka ludowa i jej twórczynie”
(z r. 2007), książeczka „Nasza spuścizna – obrzędy w ilustracjach i tekstach Teresy Wojno”
(wydana w 2006 r.), przybliżająca dzieciom ważniejsze obrzędy, zwyczaje), folder „Sanniki Bogate Kulturą” (w 2008 r.), folder „Sannickie tradycje kulturalne” (w 2013) wydany przez LGD Fundacja Aktywni Razem  na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013, przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. „Gazeta Niedzieli Sannickiej” wydawana była corocznie od 1994 r., i zawierała sprawozdania z realizowanej działalności kulturalnej oraz artykuły upowszechniające wiedzę o regionie i Mazowszu. Przez wiele lat druk sponsorowany był przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku, następnie przez kilka lat przez Drukarnię "Agpress", a w ostatnich pięciu latach jest częścią gminnego czasopisma "Wiadomości Sannickie". Wydanie folderów, książeczek, wznowienie CD kapeli to współpraca w projektach "Z przeszłością w przyszłość" z Towarzystwem Wspierania Rozwoju  Ziemi Sannickiej, finansowanie ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARF) oraz Lokalnej Organizacji Grantowej – Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, w 2008 również ze środków Narodowego Centrum Kultury. W przypadku pocztówek pozyskanie finansowania z Kołem TiFC z Międzynarodowej Fundacji Chopinowskiej w Warszawie i od Wojewody Płockiego.

 

 

50 lat Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Sanniki”

 

Folder - Sannickie tradycje kulturalne (.pdf)

 

SANNIKI sztuka ludowa i jej twórczynie

 

SANNIKI Bogate Kulturą

 

Sanniki - tradycje regionalne

 

Płyta CD z nagraniami Kapeli Ludowej SANNIKI

 

Skarby malowanej skrzyni - malowanka

 

SANNIKI. Neoklasycystyczny pałac wg proj. Władysława Marconiego. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Pałac w stylu neoklasycystycznym (proj. Władysława Marconiego). Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Sanniki w strojach regionu sannickiego. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Neoklasycystyczny pałac (proj. Władysława Marconiego i pomnik Fryderyka Chopina dłuta prof. Ludwiki Nitschowej). Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Pomnik Fryderyka Chopina (dłuta prof. Ludwiki Nitschowej). Tutaj wielki kompozytor spędził lato 1828 roku. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki w strojach regionu sannickiego. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Grupa Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki” przed stara stodołą. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Krajobraz z wierzbami. Fot. H. Płuciennik

 

SANNIKI. Członkowie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki” w wiejskim krajobrazie. Kościół p. w. Świętej Trójcy. Pałac w stylu neoklasycystycznym, w którym organizowane są koncerty chopinowskie. Fot. H. Płuciennik.